Kaebusi vormistame järgnevalt:

Süüdistatav:
Aeg ja asukoht:
Selgitus:
Tõendusmaterjal:

Näide:

Süüdistatav: SkilletX
Aeg ja asukoht: Survival, 18.01.2018
Selgitus: Vahib niisama ja ei tee tööd.
Tõendusmaterjal: Puudub