Selleks, et kõik veateated oleksid hõlpsasti loetavad ja arendajatele lihtsasti kättesaadavad, vormistame neid järgnevalt:

Vea nimi:
Asukoht:
Vea seletus:

Näide:

Vea nimi: Alguspunkt katki
Asukoht: Survival
Vea seletus: Kui olen niisama ringi uitamas ja teen /spawn, siis telepordin vähem kui sekundiks ploki sisse.