Igal korralikul Serveril on oma Meeskond, kes vastutab selle eest, et Serveris valitseks meeldiv ja rahulik õhkkond. Selleks, et see neil probleemideta sujuks, on siin neile mahukas juhendus.

Meeskonnaga liitumine...

Kui Mängija on Meeskonda vastu võetud, on tema esimesteks korraldusteks liituda Meie Discord Serveriga, ning foorumis kirjuada enda kohta vabas vormis enesetutvustus, ainus osa, mis peab enesetutvustuses kindlasti olema on "Karjäär:", kuhu Meeskonnaliige kirjutab oma hetkese seisuse Meeskonnas, ning kuupäeva, mil ta antud seisusele tõsteti, seda lahtrit tuleb uuendada iga kord, kui Juhtkond otsustab Meeskonnaliikme seisuse osas teha uuendusi. Oma hetkese seisuse taha, Meeskonnaliige lõppkuupäeva ei kirjuta.

 • Näide:
  Karjäär:
  Abistaja: 01.01.2018 - 01.02.2018
  Moderaator: 01.02.2018 -

Kui värske Meeskonnaliige on selle kõigega hakkama saanud, on ta juba täieõiguslik Meeskonnaliige, ning võib minna juba Serverisse Mängijaid abistama. Kui sul puuduvad suuremad kogemused Meeskonnaliikmena, siis ära karda vigu teha, ning vanematelt olijatelt abi küsida, sest vigadest õpitakse, ning see kõik edendab sind ennast. Noore Meeskonnaliikmena võid kokku puutuda suuremal määral provokatsioonidega, mis on tingitud sellest, et sa ei ole oma kogemuste tõttu nii pädev, kui mõni Mängija ootab, siinkohal on soovitus lihtsalt ignoreerida, ning kui antud Mängija rikub reegleid, siis teda ka karistada, karistusjuhendi järgi.

Soovid tõusta kõrgemale?

Tihti jäävad Meeskonnaliikmed ebaaktiivseks, või tekib neil muid probleeme, mille vabanduseks nad toovad "motivatsioonipuudus". Meeskonnaliikme suurimaks motivaatoriks peaks olema soov, näha iseennast kõrgemal. Meeskonnaliikmete seisusi muudab Juhtkond, selleks peab Meeskonnaliige tegema pikaajaliselt pädevat tööd, olema aktiivne, ning Juhtkond peab nägema, et Meeskonnaliige ise soovib panustada Serveri arenemisse. Meeskonnaliikmel on alati võimalik tõusta kõrgemale, aga see ei tähenda, et see peaks lihtne olema. Meeskonnaliikmete seisusi muudetakse vastavalt sellele, kuidas Meeskonnaliige oma tööga seni on hakkama saanud. Kui Meeskonnaliige tunneb, et ta on väärt kõrgemat seisust, võib ta sellest rääkida mõne Juhtkonnaliikmega, kuid liigne lunimine võib su ülendamist aeglustada.

Karistusjuhend:

Selleks, et hoida ära probleeme, peab Meeskonnal olema selge, millal ja kuidas ta Mängijaid karistada saab.
Rikkumised jagunevad kolmeks: kerged-, keskmised-, ja rasked rikkumised.

 • Kerged rikkumised:
  Kergeks loetakse rikkumine siis, kui Mängija rikutud reegel ei tee kellelegi otsest kahju, ning Mängija rikub reeglit esimest või teist korda.

Sinna hulka kuuluvad: Enamasti vestlusakna reeglid.
Erandid: Reegelid 1.1.6, 1.1.12
Karistus: Suuline hoiatus kuni ühepäevane karistus (vaigistus, keelustamine)

 • Keskmised rikkumised:
  Keskmine rikkumine tähendab seda, et Mängija on oma tegevusega teinud ebaausat kahju teisele Mängijale, keskmise rikkumise alla kuuluvad ka kerged rikkumised, mida sama Mängija (ka erineva kasutajaga) on toime pannud rohkem kui kaks korda.

Sinna hulka kuuluvad: Teiste Mängijate isiklike ja avalike andmete avaldamine, teiste alal loata viibimine, nende häirimine, tpa-kill, pvp-tele, petmine, raskeid reegleid rikkunud Mängijast mitte teavitamine ja muu taoiline.
Karistus: Väljaviskamine kuni nädalane karistus.

 • Rasked rikkumised:
  Kui Mängija kahjustab Serverit, suurt osa Mängijaskonda või kasutab ebaausad võtteid iseenda kõrgemale tõstmiseks, nimetatakse need rikkumised Rasketeks.
  Sinna hulka kuuluvad: Häkkimine, serveri liigne koormamine, teiste alal loata ümberkorralduste tegemine (karistus sõltub rikkumise määrast ja kahju koguulatusest), kellegi teise kasutajas loata viibimine, vigade ära kasutamine, reklaamimine, serveri maine alusetu alandamine, keskmiste reeglite rikkumine rohkem kui kolm korda, ning muu taoline, mis Serverit või Mängijaskonda kahjustada võib.
  Erandid: Kui Mängija kasutab Serverisse sisenemiseks ebasobivat kasutajanime, keelustatakse ta peale esimesele hoiatusele mitte-reageerimis/allumist koheselt igaveseks.
  Karistus: Kolmepäevane karistus kuni igavene karistus.

Lõpetamine...

Kui tunned, et sa ei soovi enam olla osa meie Meeskonnast, anna sellest meile koheselt teada, ka enne kui oled teinud oma kindla otsuse, ühiselt nõu pidades leiame koos ehk kõige sobivama variandi jätkamiseks. Meeskonnast lahkudes, ning hiljem tagasi soovides alustad jälle algusest, mitte sealt, kus pooleli jäid, see on lahkumise hind. Ajutistele probleemidele leiame alati lahenduse, aga kui kõik hiljem korras on, võid hakata oma otsust kahetsema.