Selguse ja konkreetsuse pärast, soovime, et küsimuste koostamisel kasutaksite alljärgnevat vormingut.

Kellele:
Küsimus:

Näide:

Kellele: Juhtkond (DirolGaming)
Küsimus: Saad millagil serveriga valmis kah?